Suurten muutosten liikkeellelaittaja

Kaija Holli

Rehtori 2009–2015

Kaija Hollin rehtorivuosina Tampereen yliopisto uudistui. Vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki toi muutoksia korkeakoulujen johtamisjärjestelmään, mikä tarjosi mahdollisuuden toteuttaa uudenlaista johtamiskulttuuria.

Rehtori Hollin lukuvuoden avajaispuheissa linjattiin yliopistohallintoa ja tiedepolitiikkaa. Sekä Tampereen yliopistossa että suomalaisessa korkeakoulumaailmassa huomattiin nopeasti, että nämä eivät olleet vain puheita.

Kaija Holli ryhtyi tehokkaasti käytännön tekoihin, ja hänen rehtorivuosiensa aikana uudistettiin yliopiston hallinto. Laitosten ja tiedekuntien tilalle perustettiin yhdeksän tieteenalayksikköä, ”schoolia”. Samoin uudistettiin tutkinto-ohjelmat ja jatkokoulutus.

Kun Teknillinen korkeakouluopetus aloitettiin Tampereella vuonna 1965, oli luonnollista, että kahden korkeakoulun yhteistyöstä ja yhteisistä tai päällekkäisistä toiminnoista ryhdyttiin keskustelemaan. Yhteistyötä tehtiin jo 1980-luvulla joidenkin alojen kesken, mutta oppilaitokset joutuivat 1990-luvun alkupuolen rakenteellisen kehittämisen kaudella selvitysmiehen johdolla pohtimaan yhdistymistä. Yhdistyminen ei toteutunut, mutta yhteistyötä tiivistettiin joidenkin hankkeiden avulla.

Yhdistymiskeskusteluun palattiin Kaija Hollin rehtorikaudella. Tällöin sai alkunsa suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa huomiota herättänyt Tampere3-hanke. Siinä Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto muodostivat pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen Tampereen korkeakouluyhteisön säätiöyliopiston: Tampereen yliopisto – Tampere University.

Kaija Holli on Tampereen yliopistossa toinen lääkäritaustainen rehtori. Hän valmistui lääketieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta 1988 ja syöpätautien erikoislääkäriksi 1989. Holli toimi Tampereen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professorina vuodesta 2000 lähtien ja vuosina 2004–2008 lääketieteen laitoksen johtajana.

Lääkärinä ja tutkijana Kaija Holli on erityisesti rintasyövän hoidon asiantuntija ja palliatiivisen hoidon uranuurtaja. Hänen johdollaan aloitti toimintansa palliatiivisen hoidon yksikkö Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kaija Holli on haastatteluissa todennut, että rintasyöpä on ollut hänelle tärkeä aihe. Rintasyöpään sairastuneet ja hänen hoidossaan olleet pitivät Kaija Hollin siirtymistä yliopistohallintoon menetyksenä.

Rehtorikauden jälkeen Kaija Holli on ollut mukana sote-hankkeeseen liittyvissä tehtävissä selvittämässä muun muassa tulevaisuuden sote-alan ammattilaisten koulutustarpeita.

Taiteilija: Ritva Luukkanen, 2015