Visiorikas taloustieteilijä

Uolevi Lehtinen

Rehtori 1996–1997

Yrityksen taloustieteen professorin Uolevi Lehtinen aloitti rehtorina elokuussa 1996. Vaalikampanjan aikana Lehtistä luonnehdittiin hyväksi lobbariksi, myönteiseksi ja sovittelunhaluiseksi neuvottelijaksi. Uusi rehtori halusi luoda yhteistyön yliopiston, joka olisi keskusteleva, visioiva, innostunut ja palveluhenkinen.

Heti puettuaan rehtorin tunnukset, viitan ja käädyt, Lehtinen kiinnitti huomion kysymyksiin, jotka olivat olleet esillä Tampereen yliopistossa ja korkeakoulumaailmassa 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Yliopiston piti profiloitua, piti panostaa tutkimukseen ja kansainvälistyä. Rehtori halusi ennen kaikkea nostaa yliopiston tasoa kansainvälisillä mittareilla mitattuna. Yliopistossa piti oppia kilpailemaan rahoituksesta.

Uolevi Lehtinen oli suorittanut opintonsa Helsingin kauppakorkeakoulussa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1975 markkinoinnin ja liiketaloustieteen alaan kuuluvalla teoksella Merkinvalintamalli. Mallin muodostaminen sekä sen selityskyvyn ja sovellutusmahdollisuuksien tarkastelu. Lehtinen tutki kuluttajan käyttäytymistä ja valintoja. Myöhemmin hänen tutkimuksensa ovat suuntautuneet ulkomaankaupan, palvelujen markkinoinnin, yrityksen suunnittelun, johtamisen ja päätöksenteon alueille.

Uolevi Lehtinen oli tutustunut laajalti suomalaiseen korkeakouluympäristöön ennen Tampereelle sijoittumista. 1970-luvun lopulla hän toimi Lappeenrannan teknillisen koreakoulun teollisuustalouden apulaisprofessorina sekä Vaasan kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen professorina. Näihin vuosiin sijoittuu myös kausi vierailevana professorina Kaliforniassa.

Vuonna 1980 Uolevi Lehtinen (s. 1941) aloitti Tampereen yliopistossa yrityksen taloustieteen professorina. Hän oli tässä tehtävässä eläkkeelle siirtymiseen asti (2004).

Lehtinen hoiti Tampereen yliopistossa monia luottamustehtäviä. Hän oli 1983–1985 taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan dekaani ja yliopiston valtuuston jäsen ja puheenjohtaja sekä Tampereen kesäyliopiston rehtori 1995–1998. Lehtinen oli kehittämässä ja sittemmin johtajana valtakunnallisessa kauppatieteellisen alan jatkokoulutuksen huippuyksiköksi valitussa KATAJA-ohjelmassa. Uolevi Lehtisen rehtorikausi jäi lyhyeksi, ja hän pyysi eroa rehtorin tehtävästä terveydellisistä syistä loppusyksyllä 1997.

Uolevi Lehtisellä on vuosikymmenten kuluessa ollut useita kymmeniä luottamustehtäviä tieteellisissä seuroissa ja aikakauskirjoissa. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen hän on julkaissut laajalti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänet on kutsuttu Venäjän taloustieteellisen akatemian kunniatohtoriksi 1997.

Taiteilija: Jukka Nopsanen, 2011